Groeipakket barema's

Vindt hieronder alle bedragen van het Groeipakket in Vlaanderen (laatste indexatie : 01/09/2023).

Startbedragen

De premie die je eenmalig ontvangt bij de geboorte of de adoptie van een kind.

Startbedrag geboorte 1214,49 Euro
Startbedrag adoptie 1214,49 Euro

naar meer info

Basisbedragen

Het vaste maandelijkse bedrag. Het bedrag hangt af van de geboortedatum van het kind en de gezinssituatie.

Rang 1 (Kind geboren vóór 01/01/2019) 101,69 Euro
Rang 2 (Kind geboren vóór 01/01/2019) 188,16 Euro
Rang 3 (Kind geboren vóór 01/01/2019) 259,49 Euro
Nieuw basisbedrag Groeipakket (Vanaf 01/01/2019)  176,66 Euro

naar meer info

Leeftijdtoeslagen

Kinderen geboren voor 2019 ontvangen bovenop het basisbedrag ook nog de leeftijdstoeslag. 

 • Oudste kind (zonder sociale toeslag)

0-5 jaar 0,00 Euro
6-11 jaar 16,36 Euro
12-17 jaar 24,92 Euro
18-24 jaar 28,72 Euro
 • Andere kinderen

0-5 jaar 0,00 Euro
6-11 jaar 32,63 Euro
12-17 jaar 49,86 Euro
18-24 jaar 63,40 Euro

naar meer info

Bilaterale akkoorden

Met een aantal landen bestaan specifieke overeenkomsten omtrent de bedragen en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in België recht te hebben op Groeipakket. Deze overeenkomsten worden de bilaterale akkoorden genoemd.

 • Marokko, Tunesië en Turkije

1ste kind 30,65 Euro
2de kind 32,56 Euro
3de kind 34,48 Euro
4de kind 36,39 Euro
 • Joegoslavië

Per kind 12,39 Euro
 • Algerije, Bosnië, Israel, Kroatië, Macedonië

Rang 1 101,69 Euro
Rang 2 188,16 Euro
Rang 3 259,49 Euro

Zorgtoeslagen

Maandelijkse toeslagen aangepast aan de situatie van jouw kind. Dit kan gaan om de wezentoeslag, toeslag voor kinderen met een beperking en een pleegzorgtoeslag.

Wezentoeslag

Verhoogd Groeipakket als een of beide ouders overleden zijn.

Volledige wezentoeslag transitiekind 390,58 Euro
Halfwees (nieuw kind) 141,33 Euro
Volledige wees (nieuw kind) 176,65 Euro
Oorlogswezen 2,48 Euro

naar meer info

Toeslag voor kinderen met ondersteuningsbehoefte

De toeslag voor langdurig zieke kinderen of kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. 

 • Oude evaluatie systeem

Zelfredzaamheid 0-3 punten 457,39
Zelfredzaamheid 4-6 punten 500,68
Zelfredzaamheid 7-9 punten 535,23
 • Evaluatie volgens 3-pijlerssysteem

Pijler 1<4 punten
Totaal: <6 punten 0,00 Euro
Totaal: 6-8 punten 118,74 Euro
Totaal: 9-11 punten 277,09 Euro
Totaal: 12-14 punten 457,39 Euro
Totaal: 15-17 punten 520,09 Euro
Totaal: 18-20 punten 557,24 Euro
Totaal: +20 punten 594,38 Euro
 
Pijler 1≥4 punten
Totaal: <6 punten 89,16 Euro
Totaal: 6-8 punten 457,39 Euro
Totaal: 9-11 punten 457,39 Euro
Totaal: 12-14 punten 457,39 Euro
Totaal: 15-17 punten 520,09 Euro
Totaal: 18-20 punten 557,24 Euro
Totaal: +20 punten 594,38 Euro

naar meer info

Pleegzorgtoeslag / toeslag voor plaatsing

Maandelijkse toeslag voor kinderen die geplaatst worden in een pleeggezin. 

Pleegzorgtoeslag nieuwe regeling 68,23 Euro
Pleegzorgtoeslag oude regeling 68,23 Euro
Toeslag plaatsing in instelling 68,23 Euro

naar meer info

Sociale toeslagen

Inkomensafhankelijke toeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. 

Toeslagenbedragen gezinnen onder laagste inkomensgrens

 • Kinderen in nieuwe regeling (Geboren vanaf 01/01/2019)

Gezinnen met 1 of 2 kinderen 70,50 Euro
Gezinnen met 3 kinderen of meer 103,62 Euro
 • Transitiekinderen (Geboren vóór 01/01/2019)

Rang 1 67,07 Euro
Rang 2 47,38 Euro
Rang 3 20,93 Euro
Rang 1 - BG/BT arbeidsongeschikt 126,66 Euro
Rang 3 - eenoudergezin 41,18 Euro

Toeslagenbedragen gezinnen tussen laagste en middeninkomen, met 1 of 2 kinderen

Nieuwe kinderen + transitie kinderen

Alle kinderen 35,70 Euro

Toeslagenbedragen gezinnen tussen laagste en middeninkomen, met 3 kinderen of meer waarvan minstens 1 kind geboren vanaf 01/01/2019.

 • Nieuwe kinderen

Gezinnen met 3 kinderen of meer 81,54 Euro
 • Transitiekinderen

Rang 1 67,07 Euro
Rang 2 47,38 Euro
Rang 3 20,93 Euro
Rang 1 - BG/BT arbeidsongeschikt 126,66 Euro
Rang 3 - eenoudergezin 41,18 Euro

Inkomensgrenzen

 • Inkomensgrens laagste inkomens

Alle kinderen 36.325,76 Euro
 • Inkomensgrens middeninkomens

Gezinnen met 1 of 2 kinderen 42.380,06 Euro
Gezinnen met 3 kinderen of meer 68.329,61 Euro

naar meer info

Selectieve participatietoeslag

Toeslag voor kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan. Bedoeld voor gezinnen met een lager inkomen. 

Basisonderwijs

Kleuteronderwijs 113,17 Euro
Lager onderwijs - minimaal 132,06 Euro
Lager onderwijs - volledig 205,38 Euro
Lager onderwijs - uitzonderlijk 266,68 Euro

Secundair onderwijs

Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen

Minimaal 778,07 Euro
Volledig 3.567,11 Euro
Uitzonderlijk -

3de jaar 3de graad voltijds TSO/BSO - interne leerlingen

Minimaal 791,35 Euro
Volledig 2.030,97 Euro
Uitzonderlijk -

3de jaar 3de graad voltijds TSO/BSO - externe leerlingen

Minimaal 306,21 Euro
Volledig 1.235,42 Euro
Uitzonderlijk 1.450,57 Euro

Andere opleidingen voltijds SO - interne leerlingen

Minimaal 659,46 Euro
Volledig 1.692,42 Euro
Uitzonderlijk -

Andere opleidingen voltijds SO - externe leerlingen

Minimaal 255,08 Euro
Volledig 1.029,41 Euro
Uitzonderlijk 1.208,68 Euro

Deeltijds secundair onderwijs

Minimaal 214,50 Euro
Volledig 586,50 Euro
Uitzonderlijk 756,62 Euro

HBO5 verpleegkunde

 • Interne leerlingen

Minimaal 905,56 Euro
Volledig 3.973,00 Euro
Uitzonderlijk -
 • Externe leerlingen

Minimaal 905,56 Euro
Volledig 1.322,93 Euro
Uitzonderlijk -

naar meer info

Schoolbonus (universele participatietoeslag)

Jaarlijkse toeslag voor elk kind, ongeacht of het naar school gaat of niet.

0-3 jaar (leeftijd 31/12/t-1) 22,08 Euro
4-11 jaar (leeftijd 31/12/t-1) 38,64 Euro
12-16 jaar (leeftijd 31/12/t-1) 55,20 Euro
17-24 jaar (leeftijd 31/12/t-1) 66,24 Euro

naar meer info

Kinderopvangtoeslag

Participatietoeslag voor kinderen die naar een Nederlandstalige, niet-inkomensgerelateerde kinderopvang gaan die erkend is door Kind en Gezin. 

Kinderopvangtoeslag (per dag) 3,50 Euro

naar meer info

Ondersteuningstoeslag

Extra financieel steuntje in de rug voor kinderen met een zorgbehoefte. 

Ondersteuningstoeslag 331,22 Euro

naar meer info

Kleutertoeslag

Premie voor 3&4-jarige kleuters die naar een Nederlandstalige school gaan. 

3 jaar 143,53 Euro
4 jaar 143,53 Euro

naar meer info